Úvod

Komerční spisovna je zaměřena na odbornou péči o spisy – převzetí, roztřídění, zaevidování, uložení a následné skartování dokumentů vzniklých činností různých  původců – společností.  Ukládají zde společnosti aktivní – vyvíjející činnost, či subjekty, které svojí činnost ukončily likvidací či konkursním řízením.

Komentáře nejsou povoleny.